Být Ženou, žít v RAdosti, tvořit Mír, Světlo, Lásku

rodové umění Ženy

RodoLad 

(rodový soulad nebo také lad rodu) je starobylé védské umění uspořádat, tvořit a ladit svět kolem sebe, vytvářet útulno v domě a rodině, a zdraví v těle.

Být Ženou je od pradávna považováno za umění, které se předává z pokolení na pokolení.  Znamená to objevit v sobě Ženu, poskytnout jí možnost projevit se a rozkvést. Narodit se v ženském těle je jenom začátek Cesty.

Rodolad dává vědomosti a nástroje k tomu, abychom uměli tvořit prostor plný harmonie a lásky, stejně tak to pak rozšiřovat dál - na širší rodinu, rod, své okolí, národ atd. Pro začátek je potřeba přijmout to, že každý je zdrojem celistvosti, lásky a pořádku a na každém z nás záleží, jaký náš svět bude .

Toto umění měly ovládnout hlavně ženy, protože právě ony jsou ochránkyněmi domácího krbu, rodiny, na její moudrosti hodně záleží klid, lad a štěstí. Dívky mají ovládnout umění Věsty, a potom, co se vdají a stanou se ne-věstou, ale Ochránkyní.

Existují názory, že velká stěhování Arijců roznesly umění rodoladu po světě a tak je nacházíme v tradicích Indie a Číny- Vastušastry a Feng-shuej. V zemích Rusi našly své uplatnění v Domostroju.

Muž staví dům, uspořádá okolí, staví obec atd., žena toto všechno naplňuje energií lásky, zkrášluje, udržuje lad v rodině a rodu, udržuje vztahy, v domě dělá krásu a útulno.

Rodolad také zahrnuje vědění a uctívání rodových svátků a oslav bytí, vědění o přírodních cyklech, o zákonitostech vývoje, věkových zasvěceních a přechodech.

Rodolad - vědomé utváření domu jako celku, domu jako malého vesmíru, ve kterém se zrcadlí a projevuje Život, je v harmonií se vnějším světem. Snad pro nikoho není tajemstvím, že dům a prostor kolem nás ovlivňuje naši náladu, zdraví, směrování. Všechno kolem nás i v nás patří k určitému ze čtyř živlů: Voda, Země, Oheň, Vzduch. To, jak tyto živly jsou poskládané a nakolik je tato kombinace harmonická - je důležité. Díky ovládnutí umění Rodoladu je možné naleznout ne jenom zdraví a pohodu, ale také i své předurčení, následovat ho a najít svoji polovičku. Někdo s pojmem "polovička" nesouhlasí, ale v tom je hluboký symbolizmus.

Na západě Ukrajiny, Zakarpatí (pohled z ČR a SR - Podkarpatská Rus) jsou rody, ve kterých se tato umění předávaly a předávají dál. Dcery a synové těchto rodů vždy věděli, že přijde čas a tajemství (pronásledovaná a proto skrývaná) budou moct nést lidem. V roce 2007 jsem se zúčastnila pětidenního semináře "Rodový soulad", na kterém bylo mnoho tajemství sděleno a co bylo pro mně osobně hodně důležité - snad většinu z nich jsem "vždy věděla" a "skoro nic nového" - slyšela jsem to od babiček a prababičky, od tetiček a maminky, v pohádkách a lidových písních, v příslovích apod. Tam se potvrzovalo to, co je ve mně, co jsem já a proto je to cenné. 
Podkarpatská Rus - je tím, co nás spojuje - byla (a snad stále neviditelně zůstává) součástí vašeho celku a je součásti Ukrajiny (někdo tomu říká Rusko, nedělá rozdíl - nedělí), celku východních slovanských zemí. Tato moudrost, toto umění nás spojuje, je původní i pro vás, i pro nás- vždyť jsme Slované.

Galerie

Tento text nahraďte popisem vaší galerie.

Košík

Košík je prázdný.