Ochrana osobních údajů.

Provozovatel internetových stránek www.rodolad.cz se zavazuje, že Vaše osobní údaje obsažené v objednávkovém formuláři neposkytne v jakékoli podobě třetí straně. Vaše data budou dle zákona č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů zabezpečena a použita pouze při komunikaci mezi prodávajícím a kupujícím.

Vaše osobní údaje jsou využity výhradně za účelem realizace objednaných služeb (dodání výrobků) a slouží také pro provedení nezbytných účetních operací.

Požádáte-li písemnou formou o vymazání svých osobních údajů z databáze, provozovatel internetového obchodu se zavazuje veškeré Vaše údaje z databáze zákazníků vymazat.